Skip to main content

Termijnoverzicht


Hernieuwbare energie


Hernieuwbare energiebronnen worden beschouwd als onuitputtelijk of hernieuwbaar. Er zijn verschillende soorten energiecentrales die deze energiebronnen gebruiken, bv. stromend water, zon, geothermische energie, wind, enz.

Aangezien hernieuwbare energie onuitputtelijk is, kan ze onbeperkt worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot fossiele of nucleaire brandstoffen, die in energiecentrales worden verbrand en niet opnieuw kunnen worden gebruikt, d.w.z. dat ze eindig zijn. Sinds vele jaren probeert men het gebruik van deze materialen te verminderen, omdat we op termijn zullen moeten overschakelen op regeneratieve energie.


Getijdenkracht


De getijden worden, algemeen beschouwd, in gang gezet door een zwaar hemellichaam. Op aarde zijn het de maan en de zon die de getijden veroorzaken. De cyclus van hoog- en laagwater wordt getij genoemd en herhaalt zich elke 12 uur. Het hoogteverschil tussen eb en vloed kan oplopen tot 15 meter.

De kinetische energie van het water, die wordt opgewekt door de beweging van het water, kan worden gebruikt in zogenaamde getijdencentrales. Deze vorm van energie is de toekomst omdat het de enige regeneratieve energie is die volledig voorspelbaar is in haar effecttijd en kracht.

Getijdenenergie is bij maximale belasting in meer dan 50% van de dag bruikbaar.


Windenergie


Windturbines gebruiken hernieuwbare energie om elektriciteit op te wekken. Wind heeft echter enkele nadelen in vergelijking met getijdencentrales:

  • de onderhoudskosten en de exploitatiekosten van windturbines zijn hoog.
  • wind is een onregelmatige energiebron, aangezien het optreden ervan onvoorspelbaar is, terwijl getijdencentrales meer dan twaalf uur per dag hun piekbelasting kunnen leveren, kunnen windcentrales gemiddeld slechts één uur per dag hun piekbelasting leveren
  • de turbines ontsieren het landschap van een hele regio, terwijl moderne getijdencentrales, zoals het "Atlantisstrom"-systeem, onzichtbaar zijn.

Waterkracht


Waterkracht wordt gebruikt om energie op te wekken of arbeid te verrichten. De kinetische energie van het water wordt gebruikt. Waterkrachtcentrales zoals run-of-river-centrales, waterkrachtcentrales of getijdencentrales maken gebruik van hernieuwbare energie, aangezien deze energiebron nooit opdroogt.