Skip to main content

Samenvatting, vooruitzichten, verkoop

Nadat wij in samenwerking met het PFI van de TU Braunschweig de haalbaarheid wiskundig hadden aangetoond in verschillende studies, werd de praktische haalbaarheid van ons concept ook aangetoond door de bouw en het testen van een 1/10 verkleind prototype op het Eidersperre en het Okertalsperre, alsmede onder een schip.

Met de waarden die tijdens deze testruns werden vastgesteld, werd in de werkplaats van de TU Braunschweig nog een prototype gebouwd om het Atlantis-stroomconcept te optimaliseren in stromings- en sleepkanaaltests als onderdeel van verdere studiewerkzaamheden. In de stromings- en sleepkanaaltests aan de TU Braunschweig en de FU Berlijn werd de getijdencentrale verbeterd wat betreft het aantal en het gewicht van de bladen en de vorm.Bovendien konden de exacte prestatiegegevens van de centrale in verschillende installatiesituaties worden bepaald, zie grafiek.

Met de aldus verkregen gegevens konden wij de bouw van de getijdencentrale op ware grootte op de Faeröer starten.

  • Door de bijzonder milieuvriendelijke onderdelen van onze getijdencentrale konden wij na korte tijd een installatievergunning krijgen van de milieuautoriteit op de Faeröer.
  • Alle Atlantisstrom lagers en de generator worden gesmeerd met zeewater en zijn dus olievrij.
  • De versnellingsbak werd bediend met bakolie...
  • Alle andere onderdelen konden op de Faeröer worden vervaardigd en bestaan uit normaal scheepsbouwstaal.
  • Onze getijdencentrale kon zeer gemakkelijk en goedkoop permanent in de Vestmannafjord worden verankerd met behulp van ankerkettingen en staalkabelverbindingen, die op hun beurt werden vastgeschroefd aan stalen staven in de rotskust.

De serieversie met een lengte van 20 m en een diameter van 8 m werd door de TU Braunschweig in het stroomkanaal en door de FU Berlin in het sleepkanaal getest en de verwachte prestaties werden berekend. U kunt deze berekening zien onder het punt "Proeven aan de TU Braunschweig en de FU Berlijn".

Waarom zou u als belegger enthousiast moeten zijn over deze uitvinding?

In tegenstelling tot de eerder gerealiseerde getijdencentrales heeft ons concept een aantal doorslaggevende voordelen die dit volledig nieuwe type centrale een enorm marktpotentieel geven.

1.  In tegenstelling tot rotorcentrales werkt de installatie volledig onder water. Ze hindert dus de scheepvaart niet en verstoort het uitzicht van het water niet. Afhankelijk van de snelheid van de oceaanstromingen draait onze getijdencentrale slechts drie tot vijf keer per minuut.

2.  Daardoor bewegen de stalen kleppen met maximaal 15 km/u door het water; wanneer de generator wordt belast, ligt de snelheid nog lager. Daarentegen is de snelheid van de bewegende delen in alle rotoren meer dan vier keer zo hoog. Bovendien is het onderste deel van onze installatie altijd open voor dieren om doorheen te zwemmen. Daarom is ons systeem praktisch niet schadelijk voor levende wezens die er doorheen zwemmen. Daardoor kregen we binnen enkele weken de bouwvergunning van de Faeröer.


3.  Het belangrijkste voordeel van Atlantisstrom zijn de veel lagere fabricagekosten in vergelijking met rotorconcepten dankzij het eenvoudige en onderhoudsarme ontwerp en het gebruik van dicht bij de productie staande componenten zoals tandwielen, generatoren en frequentieomvormers.


4.  We hebben offertes voor alle onderdelen, die we graag ter beschikking stellen van potentiële kopers. Dit brengt ons op totale kosten van 2 miljoen euro - (voor een vierdelig systeem met een lengte van 20 m en een diameter van 8 m). Dit bedrag komt overeen met minder dan een tiende van het bedrag dat ruw geschat wordt als bouwkosten per kilowatt voor rotorcentrales. Omdat het Atlantis-stroomconcept een nieuw type weerstandsrotor omvat, waarmee, voor zover wij weten, als enige tegen marktprijzen elektriciteit uit getijdenenergie kan worden opgewekt.

5.  Als onze centrale wordt geïnstalleerd in een blokkadesituatie, bijvoorbeeld in dammen bij de Deltawerken in Nederland, kan een bijzonder hoge energieopbrengst worden verwacht.