Partner
 • VW-Coaching GmbH
 • Pfleiderer-Institut für
  Strömungsmaschinen
  der TU-Braunschweig
 • Harzwasserwerke GmbH
05/2004
design by l-tobe-l
animation by smund

Studiearbeidet - Tillegg

Basert på studiearbeidets beregninger skal i dette tillegget utnyttelsen av de fastsatte (undersøkte) ligningene for sterkere strømningshastigheter utvides.

Ved utarbeidelsen av studiearbeidet gikk man ut fra strømningsforhold i tidevannet, slik de er å finde f. eks. langs tyske Nordsjøkysten. De ligger der innen området 1-2 m i sekundet.
I utenlandske havområder (som f. eks. i de norske fjordene) finnes også tidevannsstrømninger som er sterkere enn 4 m i sek.

Med en antatt strømningshastighet på konstant 4 m/sek framgår følgende resultat:

Med en anleggskonfigurasjon

  antall klaffer/trykkflater (rotorblad) 5
  klaffens utvendige radius ra = 4m
  klaffens innvendige radius ri = 1,5m
  klaffens bredde b = 20m
anbefales følgende tekniske data
  optimal vinkelhastighet w = 0,4 rad/s
  tilsvarende omdreiningstall nan = 3,8 U/min
  drivkraftsfaktor (drivkraftsmoment) Man = 575KNm
  Gjennomsnittlig effekt P = 230KW

De følgende diagrammene tilsvarer de utvidede illustrasjonene 6.3 (S. 45) og 7.1 (S. 46) i studiearbeidet.