Partner
  • VW-Coaching GmbH
  • Pfleiderer-Institut für
    Strömungsmaschinen
    der TU-Braunschweig
  • Harzwasserwerke GmbH
05/2004
design by l-tobe-l
animation by smund
Ladetida av animasjonen utgjør omtrent 3 minutter med ISDN-forbindelse

Investoren gesucht! Mehr Informationen finden Sie hier.

Investors wanted! More information can be found here.

(Trykk på blå knapp og strømningsretningen forandres)
Click >>here<< for the download of a bigger and better animation.
I tillfellet at animasjonen ikke er synlig, vennligst installer Macromedia Flash-Player som kan nedlastes her.