Partner
  • VW-Coaching GmbH
  • Pfleiderer-Institut für
    Strömungsmaschinen
    der TU-Braunschweig
  • Harzwasserwerke GmbH
05/2004
design by l-tobe-l
animation by smund

De viktigste kjennemerkene i et nøtteskall

Målet for kraftverkskonseptet er å produsere energi ut av tidevann-en kilde som aldri tørkes ut-til en pris som er konkurransedyktig selv uten subsidier. Dermed er prosjektet ikke bare attraktivt med hensyn til teknikken, men byr også på stort økonomisk potensial på et voksende marked som ennå gjenstår å åpnes.
Produksjonskostnadene er mye lavere enn kostnadene for lignende kraftverker som utnytter strømningen under vann.
Anlegget kan bygges opp med etterprøvd moduler av stål brukt for skipsbygging.
Den nye patenterte foldemekanismen gjør en utnyttelse av begge strømningsretninger mulig uten kompliserte skiftemekanismer.
Den forholdsvis enkle konstruksjonen sikrer at anlegget nesten aldri trenger vedlikehold i løpet av den på omtrent 20 år beregnede brukstiden.
Anlegget kan installeres så dyp under vannoverflaten at det er verken en hindring for skipsfarten eller synlig for betrakteren.
Transporten fra verftet til monteringsstedet krever bare en stykkgodsbåt. Mellom to pontoner kan anlegget settes ned på havbunnen ved hjelp av konstruksjonskraner.
På grunn av en topunkt-lagring kan anlegget festes på en stabil og varig måte enten ved hjelp av pæler på havbunnen eller ved hjelp av ståltau på to fjellvegger som ligger overfor hverandre i fjorden (ved henv. animasjon) uten at en større innsats for å legge fundamentet blir nødvendig.
Til vedlikehold kan anlegget bringes til overflaten ved hjelp av opphevelsen av spenningen på én av de to fjellveggene og hevekraft. Et strammet anlegg kan bare fjernes fra stedet ved å kappe tau.
En bemerkning om miljøet og særlig dyrelivet: tidevannskraftverket beveger seg med havstrømningen. Anlegget produserer energi ut av motstanden som det setter mot strømningen, dvs. at kraftverket beveger seg langsomere enn havstrømningen. Anlegget fullfører fem omdreininger per minutt. Alle havdyrene som lever i umiddelbart området kan derfor lett svømme utenom eller gjennom anlegget.